Portakal Bahçeleri

Portakal Bahçeleri

“Portakal Bahçeleri”, Cemal Şakar’ın onuncu öykü kitabı. İnsanî hizayı ve gerçekliği daima dikkate alan, sahici insan seslerine, yüzlerine, yaşamlarına, acılarına ve umutlarına yer veren ve aynı zamanda yeniliği önemseyen, biçim ve söyleyiş olanaklarını zenginleştirerek okuyucunun imgelemini kesintisiz bir şekilde uyarıp ateşleyen 18 öykü yer alıyor kitapta.

Göçü, mültecileri, açlık ve yokluk içinde yeryüzünün dört bir tarafına tespih taneleri gibi savrulanları, özgür ve insanca bir yaşam için canını feda etmekten çekinmeyenleri, yeni bir yurt ve gelecek arayanları, zindanlarda işkenceye, korkuya ve yılgınlığa direnenleri, çöp toplayan çocukları, savaşın acımasızlığı içinde ömrünün baharındayken aramızdan ayrılanları, tüketim çılgınlığının kurbanlarını, sürekli farklı renklere bürünen modern hayatın girdaplarında çırpınanları anlatıyor Şakar. Bir parçası olduğumuz coğrafyaya ait insan manzaralarını; bizim arayış, çırpınış, savruluş, diriliş, tutunuş, dikleniş, kayboluş ve buluşumuzu dile getiriyor.

Bütün bunlar, dilin konvansiyonel kalıplarının dışına çıkılarak, aritmik bir tutumla türün sınırları sürekli zorlanarak ve yer yer şiirin, şiirselliğin olanakları gözetilerek gerçekleştiriliyor. Parçalı bir iç müzik, farklı bir orkestrasyon anlayışı hatta görsel sürprizler öykülere farklı tatlar ve boyutlar katıyor.

Sıçramalı bir zekânın ve güçlü bir duyarlığın birlikte ördüğü öyküler içeren “Portakal Bahçeleri”, okuyucuyu bitimsiz bir gerilimin ve ruhsal burkulmaların derinlik ve yükseltilerinde dolaştırarak sarsmakta gecikmiyor.


Diğer Eserleri