Bir Avuç Dünya

Bir Avuç Dünya

"Cemal Şakar ancak İstanbul gibi bir şehrin sunabileceği
insan tiplerinden, hal örneklerinden, dijitalleşen gerçeklik
ve baskınlaşan görsellikten hareketle düşünme, dil, kurgu,
kurmaca, edebi dil, din dili, kutsiyet, sekülerleşme, sanallık
vb. kavramlar, terimler ve terkipler eşliğinde, son tahlilde kendi
öykücülük gayretini ve eserlerini delillendirerek tahkim eden bir
tefekkür ve tahlil yoluna da girmiştir. Dolayısıyla şimdi nazariyat
esasında ilgili hemen her konuda söylenebilecek hakikatleri
de terkisinde toplayarak edebiyat serüvenine devam eden
Cemal Şakar’ın Bir Avuç Dünya adlı toplu öyküleri, öncelikle
harici telkinlerden, inceleme ya da eleştiri adına yapılabilecek
yönlendirmelerden korunmuş olarak okurları tarafından azami
özgürlük içinde okunmayı hak etmektedir."

Ömer Lekesiz

"Cemal Şakar, günümüz edebiyatının o bildik sığ akıntısının
dışında, gürültüsüz, derinden akan bir öykünün peşinde. Böyle
bir seçimin seyirci azlığı ve tezahürat yokluğuna uğraması, işin
doğasından kaynaklanmakta. Ama unutmamak gerekir ki bu,
yarınlara kalmanın ve kalıcılığın da bir gereği."

Necip Tosun

"Cemal Şakar’ın öyküleri, simülatif göstergelerin dışındaki
temalarıyla ve haksızlığa uğramış figürleriyle “kara gerçekliği”
anlatır. Sıklıkla kara, karanlık kelimelerinin kullanımı, öfkeyi
yansıtan ünlemler, içe çekilip büyütülen sessizlikler, uğranılan
haksızlıkların dilidir. Onun öykü dünyası, geniş bir açıyla bu
karanlıkla yüzleşmedir."

Ertan Örgen


Diğer Eserleri