Yazılanlar

CEMAL ŞAKAR’IN ÖYKÜCÜLÜĞÜNE GENEL BİR BAKIŞ ve YOLCULUK ÖYKÜSÜNÜN TAHLİLİ -Orhan  Güdek

CEMAL ŞAKAR’IN ÖYKÜCÜLÜĞÜNE GENEL BİR BAKIŞ ve YOLCULUK ÖYKÜSÜNÜN TAHLİLİ -Orhan Güdek Devam

Orhan GÜDEK, ‘Aykırı Bir Yolculuk, Cemal Şakar’ın Öykücülüğüne Genel Bir Bakış ve yolculuk Öyküsünün Tahlili’’''Yaşayan Hikâyemiz, Günümüz Türk Hikâyesi Üzerine İncelemeler'' adlı kitaba katkı. Editör: Necati TONGA, Kesit Yay., İst. Aralık 2014,...

PORTAKAL BAHÇELERİ - ALİ IŞIK

PORTAKAL BAHÇELERİ - ALİ IŞIK Devam

  ‘İçime bütün kamplar sığsa,  bütün muhacirler, bütün hicretler; … OLMAZ MI?   Cemal Şakar, 1982’den buyana -son yıllarda hızını arttırarak- öykü anlatıyor. Yaşı ilerledikçe öyküsü gençleşiyor. Onu okurken, öykülerinin fırından yeni çıktığını, soğumadığını fark...

DİLE KOLAY 35 YIL - Suavi Kemal Yazgıç

DİLE KOLAY 35 YIL - Suavi Kemal Yazgıç Devam

  Bir sanatın erbabı ile yapılan söyleşiler her zaman için ilgimi çekmiştir. Zira yaptığı işte samimi olan ve derinleşme kaygısı olan, klişelerin dışına çıkıp kendi yolunu bulmaya çalışan her sanatçı; sadece yapageldiği sanatla ilgili olarak değil genel olarak hayatla ilgili de ufuk açıcı ve ilham verici...

Kendi izinde yürüyen adam... Güray Süngü

Kendi izinde yürüyen adam... Güray Süngü Devam

Hasan Aycın ülkemizin en nadide sanatçılarından birisidir desek kimsenin itirazı olmaz. 3 Şubat 1978 tarihinde Yeni Devir’de ilk çizgisi yayınlandığında –ki nedereyse arkadaşlarının zoruyla çizgilerini yayınlamaya başladığı bilinir- yakın çevresindeki dostlarından, bugün çizdiği gazete ve dergi takipçilerine kadar...

Soruları Derinleştirmek Ya Da Edebiyat Ne Söyler? - Güven Adıgüzel

Soruları Derinleştirmek Ya Da Edebiyat Ne Söyler? - Güven Adıgüzel Devam

Soruları Derinleştirmek Ya Da Edebiyat Ne Söyler?   ‘’Modernizm önce tanrıyı öldürdükten sonra rasyonalitenin ağır tahakkümü altında, insanların gelenekten tevarüs ettiği mitleri de, dine ait hurafeler olarak telakki edip toplumsal hafızadan kovdu’’ Cemal ŞAKAR Cemal Şakar yazı hayatını...

CEMAL ŞAKAR’IN ÖYKÜCÜLÜĞÜ ÜZERİNE DÜŞÜNCE SEKMELERİ - Ali Emre

CEMAL ŞAKAR’IN ÖYKÜCÜLÜĞÜ ÜZERİNE DÜŞÜNCE SEKMELERİ - Ali Emre Devam

     ALİ EMRE        CEMAL ŞAKAR’IN ÖYKÜCÜLÜĞÜ ÜZERİNE DÜŞÜNCE SEKMELERİ        Yenilikle Buluşan Kimlik        Gerçekliği ve insanî hizayı dikkate alan, çirkefliğin ve ayartıcılığın kucağına yuvarlanmayan,...

ABDULLAH HARMANCI -

ABDULLAH HARMANCI - "KARA GERÇEKLİK" PEŞİNDE Devam

  2000’li seneler, Türkiye’de uzun süre iktidarın, kamusal alanın dışında tutulmuş dindar çevrelerin siyasal iktidar cihazını ele geçirmesi ve bunun doğal sonucu olarak hayatın diğer alanlarında kendilerini peyderpey göstermeye başlamasına sahne oldu. Bir başka deyişle, adına İslamcılar mı dersiniz, dindarlar...

90 ÖYKÜSÜNÜN YENİ VE ÖZGÜN SESİ: CEMAL ŞAKAR - SENEM GEZEROĞLU

90 ÖYKÜSÜNÜN YENİ VE ÖZGÜN SESİ: CEMAL ŞAKAR - SENEM GEZEROĞLU Devam

  İlk öyküsünü 1982’de yayımlayan Cemal Şakar, 80 kuşağında ve sonrasında kendine özgü bir yer edinerek bu çizgide devam eden yenilikçi ve özgün bir kalemdir. Türk öyküsünde “derin bir kırılma, kopuş, yüzleşme dönemi”[1] olarak adlandırılan 80 döneminde konu ve temalar, siyasi ve toplumsal hareketlerle...

Cemal Şakar’ın Hayalperdesi’nden Söyledikleri - Selim Somuncu

Cemal Şakar’ın Hayalperdesi’nden Söyledikleri - Selim Somuncu Devam

  Cemal Şakar yepyeni 12 öyküyü Hayal Perdesi (Selis Yayınları, 103 Sayfa) çatısı altında toplayarak edebiyat dünyasına yeni bir kitapla merhaba dedi.  Kitapta diğer oniki öyküden farklı olarak öne çıkan öyküler; Ateşböceği, Mevlid, Bağdat Kudüs Kabil adlı öykülerdir. Masmavi Bir Gök adlı öykü ise...

CEMAL ŞAKAR - Mehmet Aycı

CEMAL ŞAKAR - Mehmet Aycı Devam

  Yalnızlığına yetişmek için aceleci yürüyüşü Alnı, kıyamda gökyüzüne, secdede toprağa gülümseyen adam… Cemal Şakar’ı yazdı Mehmet Aycı.. Yazdıkça suskunluğunun dili açılıyor; derinleşiyor, kendileşiyor, evrenin yaprak kımıldamayan uyumuna eşlik ediyor. Dilinde, suskunluğunun dilinde...

HASAN AYCIN’IN ÇİZGİSİ - SUAVİ KEMAL YAZGIÇ

HASAN AYCIN’IN ÇİZGİSİ - SUAVİ KEMAL YAZGIÇ Devam

Hepimiz dünyayı şu veya bu şekilde okur, az veya çok anlamaya çalışırız. Bazılarımız ise bu okumalardan başkalarının da okuyacağı/anlamlandıracağı eserlere imza atar. Maalesef daha da az rastlanan bir durum ise bu ürünlerin okunması/değerlendirilmesi/kritik edilmesidir. Çok az kişi bu “kritiğin” de başlı...

Şimdiki Zamanın İzinde - Aykut Ertuğrul

Şimdiki Zamanın İzinde - Aykut Ertuğrul Devam

Usta öykücü deyip geçmek işin kolayı. Bu yazının konusu olacak olan Mürekkep’i de dâhil edersek tam sekiz öykü kitabından bahsediyoruz. Yazarın denemelerinden oluşan kitabını, edebiyat teorisi ve kavramlar üzerine yazdıklarını saymıyorum daha. İlk öyküsünü 1982 yılında yayımlayan Cemal Şakar, öykücülüğünün...

CEMAL ŞAKAR ÖYKÜSÜNÜN İZLEKLERİ - Osman Bayraktar

CEMAL ŞAKAR ÖYKÜSÜNÜN İZLEKLERİ - Osman Bayraktar Devam

İstihale Cemal Şakar’ı betimleyici tek bir sözcük kullanacak olsam, bu “istihale” olurdu. Bunun yerine daha yeni bir sözcük olan “değişim” kullanılabilir mi diye düşündüm, zihnimdeki tanımı, başka bir söyleyişle, musikiyi tam olarak karşılamadı. Bir de değişimden farklı olarak, istihale, iki zıt anlamı...

“PENCERE” ÖYKÜSÜNÜN ÇÖZÜMLEMESİ - Ömer Lekesiz

“PENCERE” ÖYKÜSÜNÜN ÇÖZÜMLEMESİ - Ömer Lekesiz Devam

Cemal Şakar’ın “Pencere” adlı öyküsü, giriş ve onu izleyen üç bölümlük kuruluşuyla bir film senaryosu için yapılmış önçalışmayı anıştırmasına rağmen, öykü mantığına uyun kurgusu ve konusal boyutuyla alışılmışın dışında bir öykü olma niteliği taşıyor. Öykünün “Giriş” kısmında,...

CEMAL ŞAKAR’IN HİKÂYÂT ADLI ESERİNDEKİ KÜÇÜREK ÖYKÜLERİN KUR’AN KISSALARI İLE İLİŞKİSİ - Bahtiyar Aslan

CEMAL ŞAKAR’IN HİKÂYÂT ADLI ESERİNDEKİ KÜÇÜREK ÖYKÜLERİN KUR’AN KISSALARI İLE İLİŞKİSİ - Bahtiyar Aslan Devam

  Özet: Küçürek öykü, edebiyatımızda yeni olmasına rağmen giderek gerek okur, gerekse de yazarlar nezdinde rağbet kazanmaya devam eden bir türdür. Türe gösterilen rağbet, özellikle ve doğal olarak yazarlar tarafından onun imkânlarının araştırılması, genişletilmesi anlamına da gelmektedir. Küçürek öykü,...

CEMAL ŞAKAR’IN MEVLİT ÖYKÜSÜ: EDEBİYAT SOSYOLOJİ AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME - M. Murat ÖZKUL

CEMAL ŞAKAR’IN MEVLİT ÖYKÜSÜ: EDEBİYAT SOSYOLOJİ AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME - M. Murat ÖZKUL Devam

  ÖZET Toplumların tarihi, kültürel kodlarını anlamada edebiyat metinlerinin ayrı bir yeri vardır. Adeta, toplumun arkeolojisi diyebileceğimiz birçok toplumsal olguyu metin içinde bir araya getirirler. Metinlerde kullanılan dil, semboller, imajlar üzerinden kültürel unsurlar metine girer. Edebi metnin yazarı kendinden...

Cemal Şakar'ın “Zarurat-ı Hamse” Ve “Renkler” Öykülerinde Mültecilik Teması - Yunus Emre Özsaray

Cemal Şakar'ın “Zarurat-ı Hamse” Ve “Renkler” Öykülerinde Mültecilik Teması - Yunus Emre Özsaray Devam

Özet: Toplumsal değişimi edebi eserler üzerinden okumaya çalışmanın her zaman göz önünde bulundurulması gereken bir riski vardır. Tek bir eser ne derece tarihsel bir veri olarak kabul edilebilir ya da toplumsal meselelere ne dereceye kadar objektif bir biçimde ışık tutabilir sürekli tartışılmıştır. Fakat bir yazarın...

TAŞRANIN “PENCERE”Sİ - İsmail Özen

TAŞRANIN “PENCERE”Sİ - İsmail Özen Devam

“Penceresi kadar düşer bir eve ayın ışığı.” (Şahı Nakşıbendî) Cemal Şakar’ın “Pencere”si sözün bittiği yerde başlayan, üslubu, dili ve içeriğiyle yağmur sonrası duruluğunu andıran bir öykü. Yağmur dinmiş, eşya arınmış, sınırlar belirginleşmiş, su birikintileri bile durulmuştur. Dünya...

Pencere - Rasim Özdenören

Pencere - Rasim Özdenören Devam

  Pencere "Pencere" Cemal Şakar'ın yeni öykü kitabı. Bir taşra kasabasında, kendi dahil herkese, eşine, çocuklarına, içinde yaşadığı ortama yabancılaşmış bir rate entelektüelin serencamı öyküleniyor. Kitap iki bölüm. Birinci bölüm "Pencere" adı altında toplanmış; ikinci...

ŞEHRİN KARA BAHTLI İNSANLARI - NECİP TOSUN

ŞEHRİN KARA BAHTLI İNSANLARI - NECİP TOSUN Devam

    İlk öyküsü 1982’de yayımlanan Cemal Şakar (1962), Gidenler Gidenler (1990), Yol Düşleri (1996), Esenlik Zamanları (1999), Pencere (2003), Hayalperdesi (2008), Hikâyât (2010), Sular Tutuştuğunda (2010), Mürekkep (2012), Portakal Bahçeleri (2014)  kitaplarıyla öykücülüğümüzün farklı, özgün...

Bir Deney Adamının Öyküsü - Oktay Yivli

Bir Deney Adamının Öyküsü - Oktay Yivli Devam

  Cemal Şakar Mürekkep’te[1] savaş mağdurlarının, şeytanla savaşan kulağı ezanda dindarların, anne ve çocukların, göçmenlerin yanı sıra öncekilerle karşıt bir görüntü oluşturan hayat kadını, serseri, ayyaş, balici gibi toplumun sosyo-kültürel bakımından alt sınıfından seçilmiş pek çok tipin...

Cemal Şakar Öyküsünün Geldiği Yer: Biçimin Özgürlüğü/Bilincin Sürekliliği -   Mehmet NARLI

Cemal Şakar Öyküsünün Geldiği Yer: Biçimin Özgürlüğü/Bilincin Sürekliliği - Mehmet NARLI Devam

  Aşkar’ın Cemal Şakar öykücülüğü üzerine hazırlayacağı sayısına katkı sağlamam istendiğinde kendi kendime “yaklaşık on beş yıldır izliyorum; yazıveririz bir şeyler” demiştim. Sandığım gibi değilmiş meğerse. Bu kadar yıl izlediğiniz bir öykücü için yazmak daha da zormuş. İlk zamanlarda (ki bu...

Cemal Şakar'ın Mürekkep'indeki Kara Gerçeklik - Ertan Örgen

Cemal Şakar'ın Mürekkep'indeki Kara Gerçeklik - Ertan Örgen Devam

Türk yazarlar ve yeni kurgusal kavramlar üzerinde kalem oynatmak yakın zamanlara kadar Batılı terminolojiye bağlı bir anlayış ve kategori iken 1980 sonrası çokseslilik, çok kültürlülük gibi postmodern olgular; internet teknolojisi ve büyük bilgi ağı gibi küreselleşme fenomenleri bu kategoriyi zayıflatmıştır....

Cemal Şakar'ın Gözünden Hasan Aycın'ın Çizgi'si - Senem Gezeroğlu

Cemal Şakar'ın Gözünden Hasan Aycın'ın Çizgi'si - Senem Gezeroğlu Devam

Yine bir kargo ve yeni kitaplar... Her zaman yaptığım gibi okuma listeme dâhil etmeden evvel hepsini elime alıp şöyle bir inceliyor, kapaklarına bakıyorum. Cemal Şakar’ın hazırladığı Hasan Aycın’ın Çizgi’si ile karşı karşıya geliyoruz. Kapakta kullanılan çizgi benim en sevdiğim Hasan Aycın çizgisi. Birden nasıl...