Yazılanlar

Yazılanlar
 1. Suavi Kemal Yazgıç - Cemal Şakar Öyküsünde Anlatılmayanın Poetikası
 2. Yıldız Ramazanoglu - Utanç
 3. FERHAT ÇİFTÇİ - ÂYÂT VE HİKÂYÂT
 4. HASİBE ÇERKO - KARA’DA GÖÇEBE DİL VE YERSİZYURTSUZLUK
 5. HANDAN ACAR YILDIZ - CEMAL ŞAKAR’DAN ÖRNEKLE SOSYAL ÖYKÜDE BİREYLİĞİN ROLÜ
 6. ÖMER LEKESİZ - CEMAL ŞAKAR ÖYKÜLERİNDE FİZİKLE META-FİZİK DİLİN İZDİVÂCI
 7. İSA KOYUNCU - CEMAL ŞAKAR
 8. CEMAL ŞAKAR’IN ÖYKÜCÜLÜĞÜNE GENEL BİR BAKIŞ ve YOLCULUK ÖYKÜSÜNÜN TAHLİLİ -Orhan Güdek
 9. PORTAKAL BAHÇELERİ - ALİ IŞIK
 10. DİLE KOLAY 35 YIL - Suavi Kemal Yazgıç
 11. Kendi izinde yürüyen adam... Güray Süngü
 12. Soruları Derinleştirmek Ya Da Edebiyat Ne Söyler? - Güven Adıgüzel
 13. CEMAL ŞAKAR’IN ÖYKÜCÜLÜĞÜ ÜZERİNE DÜŞÜNCE SEKMELERİ - Ali Emre
 14. ABDULLAH HARMANCI - "KARA GERÇEKLİK" PEŞİNDE
 15. 90 ÖYKÜSÜNÜN YENİ VE ÖZGÜN SESİ: CEMAL ŞAKAR - SENEM GEZEROĞLU
 16. Cemal Şakar’ın Hayalperdesi’nden Söyledikleri - Selim Somuncu
 17. CEMAL ŞAKAR - Mehmet Aycı
 18. HASAN AYCIN’IN ÇİZGİSİ - SUAVİ KEMAL YAZGIÇ
 19. Şimdiki Zamanın İzinde - Aykut Ertuğrul
 20. CEMAL ŞAKAR ÖYKÜSÜNÜN İZLEKLERİ - Osman Bayraktar
 21. “PENCERE” ÖYKÜSÜNÜN ÇÖZÜMLEMESİ - Ömer Lekesiz
 22. CEMAL ŞAKAR’IN HİKÂYÂT ADLI ESERİNDEKİ KÜÇÜREK ÖYKÜLERİN KUR’AN KISSALARI İLE İLİŞKİSİ - Bahtiyar Aslan
 23. CEMAL ŞAKAR’IN MEVLİT ÖYKÜSÜ: EDEBİYAT SOSYOLOJİ AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME - M. Murat ÖZKUL
 24. Cemal Şakar'ın “Zarurat-ı Hamse” Ve “Renkler” Öykülerinde Mültecilik Teması - Yunus Emre Özsaray
 25. TAŞRANIN “PENCERE”Sİ - İsmail Özen
 26. Pencere - Rasim Özdenören
 27. ŞEHRİN KARA BAHTLI İNSANLARI - NECİP TOSUN
 28. Bir Deney Adamının Öyküsü - Oktay Yivli
 29. Cemal Şakar Öyküsünün Geldiği Yer: Biçimin Özgürlüğü/Bilincin Sürekliliği - Mehmet NARLI
 30. Cemal Şakar'ın Mürekkep'indeki Kara Gerçeklik - Ertan Örgen
 31. Cemal Şakar'ın Gözünden Hasan Aycın'ın Çizgi'si - Senem Gezeroğlu
 • ŞEHRİN KARA BAHTLI İNSANLARI - NECİP TOSUN

   

   

  İlk öyküsü 1982’de yayımlanan Cemal Şakar (1962), Gidenler Gidenler (1990), Yol Düşleri (1996), Esenlik Zamanları (1999), Pencere (2003), Hayalperdesi (2008), Hikâyât (2010), Sular Tutuştuğunda (2010), Mürekkep (2012), Portakal Bahçeleri (2014)  kitaplarıyla öykücülüğümüzün farklı, özgün seslerinden biridir. Şimdilerde yeni bir öykü kitabına daha imza attı: Kara (2016).

  Cemal Şakar’ın edebiyatımızdaki en ayırt edici özelliği sadece öyküde yoğunlaşması, edebî tür anlamında sadece öykü türünde ürün vermesidir. Öyküyü bilinçli bir tercih olarak seçmiş, bu türün olanaklarını, geleceğini çok iyi tespit etmiş ve bu türün kendine uygun bir yapı içerdiğini görerek burada yoğunlaşmıştır. Kuşkusuz her yazar kendisini, duygularını en iyi ifade ettiği türde yazar. Başka bir şekilde yazamadığı için bu türleri seçer. Kimi yazarlar sadece bir türde yazarken, kimi yazarlar farklı türlerde de yazar. Bu anlamda pek çok yazar, edebiyatın farklı türlerinde eserler ortaya koymuş, türler arasında geçişler yapmış, bazen de bir türde ağırlıklı olarak yazmıştır. Bir yazarın portresi, yazdıklarının toplamıyla ortaya çıkar. 

  Aslolan, hangi türde yazılırsa yazılsın o türün hakkını vermek, nitelikli ürünler ortaya koyabilmektir. Ancak bazı yazarların yetenekleri belli bir türde daha net ortaya çıkıp belirginleşirken bazı türler ise onların yeteneklerini tam olarak yansıtmaz. Bu nedenle, bir yazarı bir türle sınırlandırmak doğru değil. Ancak burada eleştirilecek olan, bir yazarın yeteneğini sergileyebileceği tür ortadayken, başarılı olmamasına rağmen farklı alanlarda yazmayı sürdürmesidir. Ortaya konan ürünlere bakılırsa Cemal Şakar öykü yazmakla isabetli davranmıştır diyebiliriz.

  Cemal Şakar onuncu öykü kitabı Kara’da zamanda kaybolmuş, mekânda şaşan, ne geçmişi ne de geleceği olan bahtı kara insanların merhametsiz, acımasız dünyada bir bir savruluşlarını hikâye eder. Sonları aynı olsa da her biri ayrı kedere yazılmıştır ve büyük şehrin boşluğuna düşerler. Şehir ne ankayı ne de devi barındırır. Onların hepsi masallarda kalmıştır. Artık şehir ağzından ateşler saçan ejderhalardan, yeşil gözlü devlerden daha tehlikeli, daha korkunç, daha acımasızdır. Şehir cehennemdir, mahşer bu da değilse başka hiçbir şey değildir. 

  Dünyanın her yerinde insanlık dramları yaşanmaktadır. Bir başka deyişle hayatın, çağın rengi karadır. Bu yüzden onun kahramanları çıldırmanın eşiğine gelmiş, zamansız ve mekânsız bir ortamda geçmişin acılarıyla hayata tutunamazlar. Cemal Şakar tam da bu düşüşlere, ayağı kayanlara, kıyıya vuranlara bakar. İnsanlar, zalim yöneticiler, bozuk düzen, egemen güçlerin oyunuyla hayatın dışına düşerler. Savaşlar, zulümler, işten çıkarmalar, grizu patlamaları hep yoksulları bulur. Güzeller güzeli Leylaların kaderi şehrin kaldırımlarında yok olmaktır. Şehrin ışıltısına yenilmiş mülteci kızın kaderi balkonda dengesini yitirmektir.

  Öykülerin merkezinde hep şehir vardır. İnsanları öğüten, onların ruhunu, merhametini alan, yalnızlaştıran, kendinden uzaklaştıran şehir. Büyükşehrin insanlara ettiği en büyük kötülüklerden biri ölümlere, haksızlıklara karşı insanı duyarsızlaştırması, köreltmesidir. Ansızın karşılarına çıkan cesetlerden, mültecilerden, yoksullardan hazzetmezler. Başları göğe ermiş, ayakları yerden kesilmiştir. Bu mülteciler de nereden gelmiştir, her yer ceset… Yoksulların bakışından kimse hoşlanmaz, görüntülerinden. İpini koparanın buraya gelmesi onları kızdırır. Şehir ele geçirilmiştir: “Rezidansın yükseklerinden baktım, baktım da şehri ele geçirmiş gördüm.. gördüğüm hemen her yerde cesetler.” Dışarıda kalmış insanlar kente sokulmak, onu saklasın, esirgesin isterler. Ama olmaz. Bir safra gibi dışarı atılırlar: “Ama ne İstanbul! Kocaman bir yalnızlık işte.” Rüzgâr, kuş, gökyüzü, toprak, tohum, güneş, yıldızlar öykülerde önemli fonksiyonlar üstlenir. Şehrin alternatifi yerleri rüzgârda akan bir attır, yıldızlar, dağlar, masmavi gökyüzüdür.

  “Cesetler Hemen Her Yerde” öyküsünde, İstanbul’da, şehrin karmaşa ve kaosunda, sessizce, kimsenin haberi olmadan işini kaybeden bir yoksulun psikolojisine eğilinilir. Öyküde ağırlıklı olarak şehir eleştirisi yapılır. Rezidanslar şehri ele geçirmiştir. Bu olağanüstü şehirde yoksullara yer kalmamıştır. “Yumak’ta, ailesini, evini tümüyle kaybetmiş, sadece ninesiyle büyük şehre gelip yaşamaya çalışan delikanlı, şehrin kaosunda, girdabında bir dev olup çıkar. Ama şehir o devi kötülere çarpa çarpa bitirir, bu dev şehre, masala sığmaz. Öyküde yaşanan acılar ninenin elinde bir yumak metaforuyla işlenir ve en son torun acısı da bu yumağa sarılır. Yumak metaforu bir anlatım ustalığı olarak dışlaşır. “Kül”de, savaşla birlikte başka bir dile, başka bir dünyaya gelmek zorunda kalan mültecilerin parklarda var olma mücadeleleri anlatılır. Kentin ışıltısına kapılan kız bu ışıltıda bir çıkış yolu bulamaz. Yangından kaçarken tutunduğu şey meğerse bir boşluktur. Yani büyükşehir. Sonunda kendi boşluğuna düşer.

  Öykülerde temel vurgulardan biri de çağ yangınıdır. Bu yangın hem düşünsel hem de eylem anlamındadır. İnsanlar birikimlerinden kopmuş, medeniyetine yabancılaşmıştır. İnsan yalnızlığının arkasında biraz da varoluş sorunları yatmaktadır. Bir yüzleşme öyküsü olan “Masamda Ruhumla” kitabın en başarılı öyküsüdür. Masada düşünen anlatıcı bir bilinç akışı eşliğinde hem kendi macerasını hem medeniyetimizin macerasını giderek insanlık tarihini semboller, isimler, olaylar üzerinden anlatırken okur için bir yüzleşme, muhasebe zemini de yaratır. Anlatım akışkan, lirik ve etkileyicidir. Çağrışım zenginliği ve vurucu cümleler öyküyü zenginleştirir: “Bak dedim ruhuma, iyice bak masamdaki kitaplara, notlara, dergilere, iyice bak, aç gözlerini, bul şimdi kendini, kendi kendine şifa ol.”

  Diğer bir yangın da, mazlum halkların, Müslüman halkların yaşadığı coğrafyalarda yaşanır. İsrail’in Gazze’deki çocuk katliamları (“Kumsalda Denizden”), Suriye’deki katliamlar (“Unutuş”) öykülerde gündeme getirilir. Özellikle kendi ülkelerini bırakıp bir başka ülkeye gelmiş mültecilerin sorunları sıklıkla işlenir. “Bir Öyküye Giremeyen Parçalar”da, Suriye’de annesini, babasını kaybeden kahramanın geçmişin acıları, yangınlarıyla yabancı bir ülkede hayata nasıl tutunacağı problemini işler.

  Şakar öykülerinde yeni bir biçimsel anlatı tekniği ve kurgu arayışındadır. Sıradan, önemsiz gibi gözüken bir “mesele”nin etkisini kurgu yaklaşımıyla estetize eder. Dümdüz anlatıdan vazgeçip olayları, görüntüleri, duyguları farklı biçimlere büründürüp özgün anlatım denemelerine girişir. Aslında öykü onda biçimdir/kurgudur desek yeridir. Çünkü anlatacağı şeyi kırar, büker, kesip biçer. Öyle ki anlatmak için kurguluyor değil, kurgulamak için anlatıyor gibidir. Öykülerde bol bol fotoğraf, şekil kullanır, kurmacının sınırlarını zorlar.

  Cemal Şakar’ın özellikle son dönemlerde duygu ağırlıklı öykülerden düşünce ağırlıklı öykülere evrildiğini görürüz. Kişisel açmazları ve dramları, sadece içsel bir derinliğe doğru değil, aynı zamanda toplumsal sorunlara ve dinî doğrulara doğru açımlar. Şakar toplumsal dramlara eğilmekle birlikte oradan bireysel dramlar devşirir. Bunların aktüel değil, bireysel yansımalarına, bireyde yarattığı dramlara bakılarak sanat katına yükseltilir. Tüm bu yıkımlar, zulümler olurken, yaşamın bir kesitinde annelere, çocuklara, babalara bakılıp bu olup bitenlerin yarattığı dramatik yansımalar hikâye edilir. Zaten pek çok öyküde zulümlerin nerede yaşandığı bile belli değildir önemli olan bireydeki karşılığıdır.