Yazılanlar

Yazılanlar
 1. Suavi Kemal Yazgıç - Cemal Şakar Öyküsünde Anlatılmayanın Poetikası
 2. Yıldız Ramazanoglu - Utanç
 3. FERHAT ÇİFTÇİ - ÂYÂT VE HİKÂYÂT
 4. HASİBE ÇERKO - KARA’DA GÖÇEBE DİL VE YERSİZYURTSUZLUK
 5. HANDAN ACAR YILDIZ - CEMAL ŞAKAR’DAN ÖRNEKLE SOSYAL ÖYKÜDE BİREYLİĞİN ROLÜ
 6. ÖMER LEKESİZ - CEMAL ŞAKAR ÖYKÜLERİNDE FİZİKLE META-FİZİK DİLİN İZDİVÂCI
 7. İSA KOYUNCU - CEMAL ŞAKAR
 8. CEMAL ŞAKAR’IN ÖYKÜCÜLÜĞÜNE GENEL BİR BAKIŞ ve YOLCULUK ÖYKÜSÜNÜN TAHLİLİ -Orhan Güdek
 9. PORTAKAL BAHÇELERİ - ALİ IŞIK
 10. DİLE KOLAY 35 YIL - Suavi Kemal Yazgıç
 11. Kendi izinde yürüyen adam... Güray Süngü
 12. Soruları Derinleştirmek Ya Da Edebiyat Ne Söyler? - Güven Adıgüzel
 13. CEMAL ŞAKAR’IN ÖYKÜCÜLÜĞÜ ÜZERİNE DÜŞÜNCE SEKMELERİ - Ali Emre
 14. ABDULLAH HARMANCI - "KARA GERÇEKLİK" PEŞİNDE
 15. 90 ÖYKÜSÜNÜN YENİ VE ÖZGÜN SESİ: CEMAL ŞAKAR - SENEM GEZEROĞLU
 16. Cemal Şakar’ın Hayalperdesi’nden Söyledikleri - Selim Somuncu
 17. CEMAL ŞAKAR - Mehmet Aycı
 18. HASAN AYCIN’IN ÇİZGİSİ - SUAVİ KEMAL YAZGIÇ
 19. Şimdiki Zamanın İzinde - Aykut Ertuğrul
 20. CEMAL ŞAKAR ÖYKÜSÜNÜN İZLEKLERİ - Osman Bayraktar
 21. “PENCERE” ÖYKÜSÜNÜN ÇÖZÜMLEMESİ - Ömer Lekesiz
 22. CEMAL ŞAKAR’IN HİKÂYÂT ADLI ESERİNDEKİ KÜÇÜREK ÖYKÜLERİN KUR’AN KISSALARI İLE İLİŞKİSİ - Bahtiyar Aslan
 23. CEMAL ŞAKAR’IN MEVLİT ÖYKÜSÜ: EDEBİYAT SOSYOLOJİ AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME - M. Murat ÖZKUL
 24. Cemal Şakar'ın “Zarurat-ı Hamse” Ve “Renkler” Öykülerinde Mültecilik Teması - Yunus Emre Özsaray
 25. TAŞRANIN “PENCERE”Sİ - İsmail Özen
 26. Pencere - Rasim Özdenören
 27. ŞEHRİN KARA BAHTLI İNSANLARI - NECİP TOSUN
 28. Bir Deney Adamının Öyküsü - Oktay Yivli
 29. Cemal Şakar Öyküsünün Geldiği Yer: Biçimin Özgürlüğü/Bilincin Sürekliliği - Mehmet NARLI
 30. Cemal Şakar'ın Mürekkep'indeki Kara Gerçeklik - Ertan Örgen
 31. Cemal Şakar'ın Gözünden Hasan Aycın'ın Çizgi'si - Senem Gezeroğlu
 • Kendi izinde yürüyen adam... Güray Süngü

  Hasan Aycın ülkemizin en nadide sanatçılarından birisidir desek kimsenin itirazı olmaz. 3 Şubat 1978 tarihinde Yeni Devir’de ilk çizgisi yayınlandığında –ki nedereyse arkadaşlarının zoruyla çizgilerini yayınlamaya başladığı bilinir- yakın çevresindeki dostlarından, bugün çizdiği gazete ve dergi takipçilerine kadar herkesin ortak kanaati budur. Biriciktir, önünde giden yoktur, arkasından gelen olup olmadığı da meçhuldür. Adeta kendi izinde yürüyen bir sanatçıdır. Otuz sekiz yıla on üç albüm sığdırmış, çizgisine tesadüf eden ilgili ilgisiz herkesi bir anlığına etkisi altına almış, düşünmeye, anlamaya zorlamış bir sanatçıdan bahsediyoruz. Öte yandan bir çizgi ile karşılaşıp da kendimizi idrakin, düşünmenin eşiğinde bulan bizleri, okurları, tekil olarak çizgiyi takip eden izleyicileri bir kenara bırakıp da otuz sekiz yıldır kağıttan kalkmadan devam eden bu çizgiyi bütünlüklü olarak anlamaya çalıştığımızda karşımıza ne çıkar acaba? Cemal Şakar’ın yazdığı bir yazıdan hareketle, bunun devamını da getirmeliyim düşüncesiyle kaleme aldığı Hasan Aycın’ın Çizgi’si, bu sorunun cevabını vermeye çalışan bir kitap.

   

   

  Kitap beş ana başlıktan oluşuyor. İlk ana başlık, Ali Emre tarafından kaleme alınan bir biyografi. Aycın’ın sıradışı çocukluğu, gençliği, çizgiyle tanışması anlatılıyor bu bölümde. Aycın’ın Müşahedat adlı kitabını okuyanlar için bir tadımlık, okumayanlar için ise büyük sanatçının dünyasına bir giriş denebilir bu bölüme. Hasan Aycın’ın çizgiyle tanışması, onu tercihi, icra ettiği sanatın kökleri de bir şairin gözünden okura aktarılıyor.

  Kitabın diğer bir bölümü benim de yazının başlığında faydalandığım Kendi İzinde Yürümek. Kitabın diğer bölümleri gibi Cemal Şakar tarafından kaleme alınan bu bölüm, Hasan Aycın’ın çizgilerden müteşekkil dünyasını anlama ve izah çabasına giriş özelliği taşıyor. Gelenek ve modern ilişkisi perspektifinde kurulan bu bölümde Cemal Şakar çizgilerin hareket noktasına eğiliyor; iyi ve kötünün halleri ile fıtri insan, konunun ana çizgilerini oluşturuyor.

  İnsan ve insan; İnsan ve tabiat; İnsan ve şehir kitabın diğer bölümleri.

  Bu üç bölüm dikkate alınarak denebilir ki; Cemal Şakar çalışmasına başlarken Hasan Aycın’ın çizgi sanatını üç açıdan değerlendirmeye tabi tutabileceğine hükmetmiş. Bütün albümler taranarak ulaşılan bir hüküm bu. Çizgilerin katmanlar halinde farklı okumalara-izlemelere tabi tutulmasına da kapı aralayan bu hüküm ilk bakışta Hasan Aycın’ın çizgilerinin üç bölümde tasnif edildiği izlenimi veriyor. İnsan ve insan ilişkisini anlatan çizgiler. İnsan ve tabiat ilişkisine dair çizgiler. İnsan ve şehir ilişkisini resmeden çizgiler. Bir yere kadar doğru ama ötesi de var. Zaten otuz yılı aşkın bir dostluğun eşliğinde ortaya çıkan bu kitabın bir güçlü tarafı da bu. Aynı zamanda bu tasnif şüphesiz, Aycın çizgisinin meselelerini üç merkeze yerleştirdiği anlamı taşımıyor. Belki de Aycın çizgisinin tek bir meselesi var, o mesele insanın insanla, tabiatla ve şehirle ilişkisini aktaran çizgiler vesilesiyle hikaye ediliyor. Daha farklı tasnif etme çabaları ile bu hikayelerin artacağı muhakkak, öte yandan meselenin tek kalacağı da muhakkak. Belki de Hasan Aycın çizgisinin gücü burada. O meseleye dair bunca kısa bir yazıda bir iki kelam etmek pek de kolay değil, zira kitap farklı bölümlerinde yapılan tasnif ve tercihler eşliğinde hep bu meselenin etrafında dolanıyor. Ancak yine de bir şeyler söylemek gerekirse kitabın yazarı Cemal Şakar’ın ifadelerinden faydalanarak şu denebilir; “Karşındaki çıplak, yalın, basit bir insandır. Nasıl olur da bu insanın bütün insanları temsil ettiğini anlamaya çalışırsın.” O yalın insanın, yazarın deyişiyle fıtri insanın gözünden hayata bakmak, bazen içinde olup bakmak, bazen eşiğinde olup bakmak, bazen dışında olup bakmak ama şahit olmak anlamı taşıyor.

  İnsan çoğunlukla güzel karşısında susar. Söz söylenecek zaman geldiğinde illa ki bir şeyler söyler o güzelliğe dair. Güzele güzel demek, güzeli takdir edebilecek yetkinliğe de talip olmak demektir zira. Güzeli anlamlandırmaya çalışarak takdir etme çabası, bizi yeni güzelliklere götürür. Şahsi kanaatim, Hasan Aycın’ın bunca iltifat görmesine, beğenilmesine, sanatının bunca hayranlık uyandırmasına karşın, pek de anlaşılmadığı yönünde. O hep çok güzel ifade ediyor, çizgileriyle ifade ediyor ve bunu harika yapıyor, -hep söylenen bu- ama Cemal Şakar’ın dikkat çektiği ilk noktaya baktığımız zaman, Aycın’ın çizgisindeki adam, fıtri insan, bütün çıplaklığıyla karşımızda, yani anlama ve hakikate dair her şey bütün çıplaklığıyla karşımızda. Hasan Aycın bizden çizgiyi değil, hakikati görmemizi talep ediyor. Bizse onun çizgisini beğenmekte ısrar ediyoruz. Cemal Şakar’ın Hasan Aycın Çizgisi’ni anlamaya kapı aralayan kitabı bu açıdan benim için çok kıymetli. Elbette dileğim bu kitabın bizleri ateşlemesi, bu büyük sanatçının çizgisine yakışacak yeni ve başka kitapların hazırlanması.