Eserleri

 • Hasan Aycın'ın Çizgi'si

  Hasan Aycın'ın Çizgi'si

  Eserleri ile derin bir kavrayışı ifade eden büyük sanatçı Hasan Aycın'ın Çizgi'sine yönelik bir çalışma Hasan Aycın'ın Çizgi'si. Yazar Cemal...

  Detaylı incele
 • Dile Kolay

  Dile Kolay

  Söyleşiler, bilhassa da edebiyatçılarla yapılanlar, okur için, eserleri vasıtasıyla kısmen tanıştığı yazarın düşünce koridorlarında...

  Detaylı incele
 • Adı Leyla Olsun

  Adı Leyla Olsun

  Bambaşka hayatlar yaşanıyor dünyada. Şehirler büyük. İnsanlar şehirlerden taşıyor. Küçük bir kasabada üç beş arkadaş buluşuyorlar. Hayattan...

  Detaylı incele
 • 40 SORUDA TÜRK ÖYKÜSÜ

  40 SORUDA TÜRK ÖYKÜSÜ

  40 Soruda Türk Öyküsü’nde öncelikle öyküye dair kavramsal bir çerçeve çizmeye çalışırken, ülkemizde çokça tartışılan ve hâlâ gündeme...

  Detaylı incele
 • Edebiyatın Doğası

  Edebiyatın Doğası

  Edebiyatın doğası/özü/mahiyeti/hakikati olup olmadığı her zaman önemli sorunlardan biri olagelmiştir. Bu tartışmalarda eşyanın doğası/özü...

  Detaylı incele
 • Esenlik Zamanları

  Esenlik Zamanları

  “Peki, aranan nedir? Aranan ‘ebedi bir zaman’dır. Esenlik Zamanları, büyük ölçüde itminana ermiş bir ruhun, sükûnet halindeki duraklamasıdır....

  Detaylı incele
 • Gidenler Gidenler

  Gidenler Gidenler

  “Cemal Şakar’ın öyküleri daha çok ‘an’ın içindeki yalnızlığı, sorgulamayı, anlam arayışını aktarsalar da, karamsar değildirler ve...

  Detaylı incele
 • Hikâyât

  Hikâyât

  Usta öykücü Cemal Şakar, Hikâyât ile okurlarını vahdette kesreti, kesrette vahdeti görmeye davet ediyor. “Bir” ve “Çok” adlı iki başlık...

  Detaylı incele
 • Edebiyat Ne Söyler

  Edebiyat Ne Söyler

  Öykücülüğü ile okur nezdinde haklı bir itibar sahibi olan Cemal Şakar, bu sefer edebiyatı merkeze alarak çizdiği daire içinde kendi gözüyle...

  Detaylı incele
 • Edebiyatın Sırça Kulesi

  Edebiyatın Sırça Kulesi

  Cemal Şakar Edebiyatın Sırça Kulesi’nde, kutsal, ilham, vahiy, aşk, dil, hakikat, sanat kavramlarından yola çıkarak apaçık bir Müslüman sanatçı...

  Detaylı incele
 • Mürekkep

  Mürekkep

  Mikail’in kanatlarında, Selahaddin’in bakışında kalan ortak kalbimizin acıya yaslanan cam içi/dışı öyküleri. Camın ortasındaki bize...

  Detaylı incele
 • İmge, Gerçeklik ve Kültür

  İmge, Gerçeklik ve Kültür

  İmge, Gerçeklik ve Kültür tarihsel olmaktan çıkamayan insanın bu durumunu kabul ederek bugünkü keskin gerçeği üzerine kurulu kışkırtıcı...

  Detaylı incele
 • Pencere

  Pencere

  “Eğer dünya hikâyeciliği hep tespit edildiği gibi iki ana damar üzerinde, bu demektir ki, Poe ve Çehov ana damarlarını izleyerek gelişmesini...

  Detaylı incele
 • Portakal Bahçeleri

  Portakal Bahçeleri

  “Portakal Bahçeleri”, Cemal Şakar’ın onuncu öykü kitabı. İnsanî hizayı ve gerçekliği daima dikkate alan, sahici insan seslerine, yüzlerine,...

  Detaylı incele
 • Sular Tutuştuğunda

  Sular Tutuştuğunda

  Cemal Şakar, dilin yalın, simgesel ve imgesel düzeylerini denkleştirerek, toplumsal dramları kurgusal olana sindirerek “an”ın derinliğini ve...

  Detaylı incele
 • Yazı Bilinci

  Yazı Bilinci

  “Dilin rasyonellikten kopup irrasyonele doğru kaymasıyla birlikte bizim de gerçeklik algımız değişir. Görünürün, göründüğü kadar...

  Detaylı incele
 • Yol Düşleri

  Yol Düşleri

  “Cemal Şakar’ın öykülerinde anlatım tekniği olarak fantastik yapı, rüya ve sesler dolayısıyla belirir. Yol Düşleri’nde, şehre alışmak...

  Detaylı incele
 • Yazının Gizledikleri

  Yazının Gizledikleri

  “Yahya Kemal şaheserlerle dolu mutantan bir geçmişin ağır yüküyle geleceğin belirsizliği, kararsızlığı karşısında şaşakalmış biridir....

  Detaylı incele
 • Sessiz Harfler

  Sessiz Harfler

  Duvarın öte yakasında nelerin kaldığını, hangi acıların, sevinçlerin nasıl bir sessizliğe gömüldüğünü; edebiyatın o diriltici, umut...

  Detaylı incele
 • Kara

  Kara

  Cemal Şakar kara sözler yazıyor yaşanan hayat, yaşadığımız hayat, yaşattığımız hayat, yaşanmasına mani olmadığımız hayat hakkında....

  Detaylı incele
 • Hayal Perdesi

  Hayal Perdesi

  Kurmaca anlatıda postmodern teknigin hâkim olmasına baglı olarak ortaya çıkan çogul bakıs açısının Sakar öykülerinde bolca kullanıldıgını,...

  Detaylı incele