DİLSİZ'İN DİLE GELİŞİ

DİLSİZ'İN DİLE GELİŞİ

Susmak, dile getirmeden konuşmak demektir. Konuşmak fıtriyse susmak tercihtir. 

Murat Pay’ın Dilsiz’i, bu anlamda tercih edilmiş bir söze dökmeyiştir. Susmak derinleştikçe hikaye geri çekilmeye; metaforlar, simgeler, remizler öne çıkmaya başlar. 

Dilsizin Dile Gelişi’inde, bir yandan senaryosuyla, yönetmenin film hakkında tuttuğu notlarla, söyleşileriyle Dilsiz’in mutfağı okura açılırken, diğer yandan da film üzerine yapılan çözümlemelerle dilsizlik hali dile getirilmeye çalışıldı. 

Bu kitap görsel dille yazısal dilin birbirini açma, birbirinde saklı kimi imkanları mümkün kılma gayretidir. 

 


Diğer Eserleri