40 SORUDA TÜRK ÖYKÜSÜ

40 SORUDA TÜRK ÖYKÜSÜ

40 Soruda Türk Öyküsü’nde öncelikle öyküye dair kavramsal bir çerçeve çizmeye çalışırken, ülkemizde çokça tartışılan ve hâlâ gündeme gelen öykü-hikaye ayrımını da değindik.

Öykü tarihimiz ve dönemlerin genel özelliklerinin yanında, ilk dönemden bugünlere kadar öykü türünün kurucularına ve ona ciddi anlamda katkı verenlere özel sayfalar ayırmaya çalıştık.

Gelenek, modernite ve postmodernite gibi meselelerin hem tematik hem de biçimsel olarak öykümüz üzerindeki etkilerine ve öykünün kendine has biçimsel-tematik problemlerine değinmeyi gözettik.

Toplumsal süreçlerle, dil ve kültürle, aynı zamanda yazarın dünya görüşleriyle öykü arasındaki etkileşim de tartışmalarımızın arasında yer alsın istedik.

Günümüz öyküsünün genel eğilimlerine kadar getirmeye çalıştığımız bu kitapta, Türk öyküsüne dair bir fotoğraf verdiğimizi düşünüyoruz. 


Diğer Eserleri