Denemeler

EŞİĞİ AŞINDIRAN DİJİTAL ÖZNE

EŞİĞİ AŞINDIRAN DİJİTAL ÖZNE Devam

  Eşik, bir sınırı varsayar. Birbirinden ayrılmış iki şeyin tam arasında yer alır. Hem dışarıda tutar hem de içeriye almayı vaat eder. Bir sınırı varsaydığı için içerisini, dışarısına karşı korur. Aynı zamanda bir güvenlik, denetim hizmeti görür; içeriye her şeyi almaz, denetler, uygun gördüğünü...

Muhayyile Sınırı

Muhayyile Sınırı Devam

  İslamcı cemaatlerin sanat ve edebiyata karşı takındıkları ‘soğuk mesafe herkesçe malumdur ve bunun nedeni sadece iyilik-hoşluk meselesi değildir. Bu soğuk mesafeyi, aslında daha derinlerdeki düşmanca bir bakış belirler. Özellikle geçen aylarda medyada gerçekleşen İslamcılık tartışmalarında da,...

HASAN AYCIN’DA DARBELERVE 15 TEMMUZ’UN GÖSTERİMİ

HASAN AYCIN’DA DARBELERVE 15 TEMMUZ’UN GÖSTERİMİ Devam

  İnsan dünyaya belirli bir perspektiften bakar. Sahip olduğu bu perspektif onun için anlam-değerin kaynağıdır. Olayları, olguları ve eşyayı sahip olduğu anlam-değerler üzerinden değerlendirir, onları, tanır ve isimlendirir. Böylelikle onları kendi perspektifine göre olması gereken yere yerleştirir.  Hasan...

Postmoderni Postmodern Yapan Ecza

Postmoderni Postmodern Yapan Ecza Devam

Ülkemizde postmodernizm 1980’lerden sonra sanatta ve edebiyatta ağırlığını hissettirmeye başladı ve sonraki yıllarda bu etki artarak devam etti. Önce eserler verildi, kuram ve eleştiri de eserleri takiben doğdu. Bu tartışmalara bağlı olarak postmodern edebiyatın nitelikleri nerdeyse kesinlik derecesinde saptandı....